Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 1, 2021 in Remonty i budowa |

Różnice między zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę.

Różnice między zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę.

Według prawa budowlanego jakie obecnie obowiązuje istnieją trzy procedury dotyczące budowy obiektów i są to : pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy oraz brak potrzeby zgłaszania i pozwolenia ( dotyczy to konkretnych przypadków, które są wyszczególnione). Wiele osób nie wie kiedy należy starać się o pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy tylko zgłoszenie budowy oraz jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma czynnościami.

Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Poniżej przedstawione są poszczególne różnice jak również cechy wspólne zarówno zgłoszenia jak i pozwolenia na budowę. Oto najistotniejsze z nich:
• Czas trwania formalności.
Całkowity czas trwania formalności w przypadku pozwolenia na budowę wynosi 65 dni natomiast w przypadku zgłoszenia do 3 dni. Oczywiście jeżeli wszystko przebiega prawidłowo. Dodatkowe formalności ( w razie potrzeby) wydłużają czas.
• Dokumentacja.
W przypadku pozwolenia na budowę cały projekt musi być zatwierdzony przez projektanta. Składamy wniosek wraz z załącznikami.
W przypadku pozwolenia wniosek z potrzebnymi załącznikami jesteśmy w stanie przygotować sami.
• Plan zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku zgłoszenia jak i pozwolenia inwestycja jaką zamierzamy wykonać musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
• Koniec procedury.
W przypadku zgłoszenia już po 30 dniach można rozpocząć prace budowlane pomimo milczenia organu. W przypadku pozwolenia prace rozpoczynamy dopiero po otrzymaniu zgody, tzw. decyzji o pozwoleniu na budowę.
• Ważność decyzji.
W przypadku pozwolenia wygasa ono jeżeli w ciągu 3 lat od otrzymania nie rozpoczniemy robót budowlanych lub przerwiemy je na okres dłuższy niż 3 lata. Jeżeli chodzi o zgłoszenie to obowiązuje nas 3 letni czas na rozpoczęcie budowy.
• Formalności z rozpoczęciem budowy.
Jeżeli rozpoczynamy budowę z pozwolenia to musimy to zgłosić do nadzoru budowlanego i podać przybliżony termin rozpoczęcia. Natomiast gdy posiadamy zgłoszenie to zazwyczaj nie zgłaszamy tego nigdzie ( tylko wybrane inwestycje zgłasza się do nadzoru budowlanego).
• Dziennik budowy i kierownik.
W przypadku pozwolenia na budowę jest to konieczność. Natomiast realizując inwestycje ze zgłoszenia nie potrzebujemy ani dziennika ani kierownika.
• Rozpoczęcie użytkowania.
W przypadku zgłoszenia zaraz po zakończeniu inwestycji możemy ją użytkować bez jakichkolwiek formalności. Jeżeli posiadamy pozwolenie to musimy uzyskać zgodę na użytkowanie obiektu.