Sprawdź odległość między dwoma dowolnymi adresami IPv4 i przeprowadź dalsze analizy, np. kto jest dostawcą internetu po obu stronach połączenia.