Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 17, 2017 in Nie tylko dom |

Farmaceutyka i farmacja. Popofarm ogłoszenia

Farmaceutyka i farmacja. Popofarm ogłoszenia

Pod pojęciem farmaceutyki znajduje się cały dział gospodarki zajmującej się lekami – ich projektowaniem, testowaniem, produkcją oraz dystrybucją. Zagadnienia, których dotyka farmaceutyka to między innymi badania nad lekami, które mają zostać wprowadzone do sprzedaży, produkcja leków w stopniu przemysłowym, ochrona leków z patentami, dopuszczanie konkretnych produktów do sprzedaży, prowadzenie spisów leków itd. często myli się ją z farmacją, czyli zespołem nauk o lekach, a jednocześnie kierunkiem studiów wyższych. Po ich ukończeniu otrzymuje się prawo do wykonywania zawodu farmaceuty. Farmaceuci zatrudnieni są głównie w aptekach, np. na stanowisku kierownika. Ich zadania polegają między innymi na organizacji pracy, czyli przyjmowaniu, wydawaniu, identyfikacji i odpowiednim przechowywaniu produktów leczniczych, prawidłowym przygotowaniu leków recepturowych, udzielanie informacji o konkretnych środkach.

Popofarm ogłoszenia

PoPoFarm to inaczej Polski Portal Farmaceutyczny. Na jego łamach znajdziesz wiele interesujących informacji, jak także np. dostępne ogłoszenia o pracę w zawodzie.