Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 30, 2017 in Nie tylko dom |

Burzliwa historia kościoła we wsi Włodzienin. Parafia Włodzienin

Burzliwa historia kościoła we wsi Włodzienin. Parafia Włodzienin

Włodzienin to polska wieś położona w województwie opolskim, na Płaskowyżu Głubczyckim u podnóża południowo-wschodniej części Gór Opawskich. Niedaleko wsi znajduje się zbiornik retencyjny, mający chronić przed powodzią tereny położone w dolinie rzeki Troi, która poza Włodzieninem przebiega przez miejscowości Wojnowice, Nowa Cerekwia, Kozłówki i Kietrz.

Parafia Włodzienin

We Włodzieninie znajduje się rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej. Należy ona do dekanatu Branice diecezji opolskiej. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1470 roku. Kościół parafialny zbudowano w 1530 roku, poszerzono go zaś w 1903 roku. W roku 1945 roku został doszczętnie zniszczony, następnie zaś odbudowany dzięki staraniom księdza Felsmanna. Poświęcony został 12 czerwca 1955 roku. Na obszarze parafii we Włodzieninie znajdują się także zabytkowe ruiny kościoła zamkowego św. Mikołaja. Został on zbudowany w XIV wieku. Zawiera grobowce trzech znaczących rodów: Bytomskich, Szelihów i Sedlinickich. Po tym, jak został zniszczony w 1945 nie został odbudowany. Dawniej był on celem licznych posiłek, dziś stanowi zabytek wpisany do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.